Korisni brojevi

Važni telefonski brojevi
 • Jedinstveni broj za sve hitne slučajeve: 112
 • Policija: 192
 • Vatrogasci: 193
 • Hitna pomoć: 194
 • Pomoć na cesti (HAK): 1987
 • Pomoć na moru: 195
Ambasade i konzulati
 • Austrija 01 4881 050
 • Australija 01 4891 200
 • Belgija 01 4578 901
 • Bosna i Hercegovina 01 4819 420
 • Crna Gora 01 4573 362
 • Češka 01 6121 618
 • Francuska 01 4893 680
 • Italija 01 4846 386
 • Izrael 01 6169 500
 • Kanada 01 4881 200
 • Mađarska 01 4890 900
 • Nizozemska 01 4642 200
 • Njemačka 01 6300 100
 • Poljska 01 4899 444
 • Ruska Federacija 01 3755 904
 • SAD 01 6612 200
 • Slovačka 01 4877 070
 • Slovenija 01 6311 000
 • Srbija 01 4579 067
 • Švedska 01 4925 100
 • Španjolska 01 4848 950
 • Švicarska 01 4878 800
 • Ujedinjeno Kraljevstvo 01 6009 100