Uvjeti i odredbe

                

   


Članak 1.
Uvodne odredbe


1.1.  
Opći uvjeti odnose se na sve usluge društva CAMPSLINE.COM d.o.o., uključujući i ne ograničavajući se na rezervaciju i plaćanje primarno smještaja u kampovima te ostalih turističkih i drugih usluga. Ovim općim uvjetima uređuju se prava i obveze potrošača – fizičke osobe (u daljnjem tekstu: Korisnik) i CAMPSLINE.COM d.o.o., Zagreb, Dalmatinska 10, pri rezervaciji i prodaji turističkih i drugih usluga na internetskoj stranici www.campsline.com 

1.2.  
Ovi Opći uvjeti sa svim potencijalnim izmjenama, odnose se na sve usluge društva CAMPSLINE.COM d.o.o. koje su izravno ili neizravno (putem distributera) na raspolaganju na internetu, putem bilo kojeg mobilnog uređaja, e-pošte ili telefona. Pristupom, pregledavanjem i korištenjem naše (mobilne) stranice ili bilo koje od naših aplikacija, putem bilo koje platforme (u daljnjem tekstu zajedno: stranica) i/ili ostvarenjem rezervacije, Korisnik priznaje i slaže se da je pročitao, razumio i složio se s ovim Općim uvjetima i odredbama navedenim niže (uključujući i Izjavu o zaštiti privatnosti).

1.3.  
Stranice campsline.com, njihov sadržaj, infrastruktura i usluga online rezervacije i prodaje smještaja na stranicama i putem stranice (u daljnjem tekstu: usluge) u vlasništvu su društva CAMPSLINE.COM d.o.o. (u daljem tekstu: CAMPSLINE.COM, mi, naš, naša, naše) i na raspolaganju su samo osobnoj, nekomercijalnoj upotrebi Korisniku, u skladu s dolje navedenim uvjetima i odredbama.

 

Članak 2.
Definicije


2.1. 
"CAMPSLINE.COM", "nas", "mi" ili "naš" odnose se na CAMPSLINE.COM društvo s ograničenom odgovornošću, OIB: 20551226634, 
"Platforma" označava (mobilnu) Uslugu, web stranicu i aplikaciju putem kojih se omogućuje korištenje Usluge koju nudi, kontrolira, kojom upravlja i čiji je vlasnik CAMPSLINE.COM.
"Usluga" označava online uslugu (uključujući posredovanje u plaćanju i/ili prodaju) rezervacije/prodaje raznih proizvoda i usluga koje na Platformi nudi CAMPLSINE.COM i Dobavljači.
"Dobavljač" je pružatelj smještaja (npr. kampova), (tematskih) parkova, atrakcija, muzeja, obilazaka, vožnji brodom, obilazaka autobusom i vlakom, transfera, turističkih agenata, osiguranja i drugih proizvoda i usluga povezanih s putovanjima dostupnih za rezervaciju na Platformi.

 

Članak 3.
Opseg naših Usluga


3.1.
Putem Platforme, mi  nudimo online platformu putem koje mi i Dobavljači oglašavamo  proizvode i usluge koje su na raspolaganju za rezervaciju/kupnju, a Korisnici Platforme mogu ih rezervirati/kupiti putem iste, te iste i platiti. 
3.1.1.
Rezervacijom putem CAMPSLINE.COM ulazite u izravni (zakonski obavezujući) ugovorni odnos s Dobavljačem čiji proizvod ili uslugu rezervirate. Od trenutka kada obavite rezervaciju mi djelujemo isključivo kao posrednik između vas i Dobavljača, na način da relevantnom Dobavljaču prenosimo podatke o vašoj rezervaciji i vama šaljemo poruku e-pošte s potvrdom rezervacije u ime Dobavljača, 
3.1.2.
Kupnjom (što uključuje i plaćanje) proizvoda i usluge putem CAMPSLINE.COM ulazite u izravni (zakonski obavezujući) ugovorni odnos s društvom CAMPSLINE.COM, u vezi s proizvodom i/ili uslugom koju kupujete.

3.2.
Informacije koje priopćujemo prilikom pružanja Usluga temelje se na informacijama koje dobivamo od Dobavljača. U tom smislu, Dobavljači imaju pristup ekstranetu, te su isključivo odgovorni za ažuriranje cijena, raspoloživosti i druge informacije prikazane na našoj Platformi. Iako ulažemo znatan napor i vještinu pri pružanju naših Usluga, ne možemo potvrditi, niti jamčiti da su sve navedene informacije točne, potpune i istinite, niti možemo biti odgovorni za bilo kakve pogreške (uključujući očigledne i pravopisne pogreške), prekide veze (bez obzira je li u pitanju (privremeni i/ili djelomični) kvar, popravak, nadogradnja ili održavanje naše Platforme i/ili sl.), netočne, neistinite ili informacije koje dovode u zabludu ili pak nedostatak informacija. Svaki pojedinačni Dobavljač u svakom trenutku je odgovoran za točnost, potpunost i istinitost (opisnih) informacija (uključujući cijene i raspoloživost) prikazanih na našoj Platformi. Naša Platforma nije i ne treba se smatrati preporukom niti potvrdom kvalitete, nivoa usluge ili klasifikacije bilo kojeg proizvoda i/ili usluge Dobavljača (ili njegovih sadržaja, lokacije, proizvoda ili usluga).

3.3.
Naše su Usluge na raspolaganju samo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Stoga nije dozvoljena preprodaja, dubinsko povezivanje (deep-link), korištenje, kopiranje, praćenje (npr. putem web-spidera ili web-scrapinga), prikazivanje, preuzimanje ili reproduciranje bilo kojeg sadržaja ili informacije, softwarea, rezervacija, karata, proizvoda ili usluge koje su na raspolaganju na našoj Platformi u bilo kakve komercijalne ili konkurentske svrhe.

 

Članak 4.
Cijene


4.1.
Cijene na našoj Platformi su konkurentne, ali ne nužno i najpovoljnije koje se mogu ostvariti na tržištu. Sve cijene na Platformi CAMPSLINE.COM prilikom rezervacije izražene su po jediničnom smještajnom kapacitetu, odnose se na cijelu dužinu boravka i prikazane su s PDV-om i svim drugim pristojbama (koje su podložne izmjenama), osim ako na našoj stranici ili poruci e-pošte s potvrdom rezervacije (u slučaju rezervacije), odnosno potvrde plaćanja (u slučaju kupnje) nije drukčije navedeno. Primjenjive naknade i pristojbe (uključujući turističku/boravišnu pristojbu) podložne su izmjenama od strane Dobavljača u slučaju nedolaska ili otkazivanja (kod rezervacije). Objekt u slučaju naplate naknade za nedolazak ili otkazivanje rezervacije može naplatiti odgovarajuće primjenjive poreze. U slučaju plaćanja proizvoda i/ili usluge putem naše Platforme, cijene su fiksne i nepromjenjive te se odnose na cijelu dužinu boravka i prikazane su s PDV-om i svim drugim pristojbama, osim ako na našoj stranici ili poruci e-pošte s potvrdom plaćanja nije drukčije navedeno.

4.2.
Povremeno su na našoj Platformi na raspolaganju niže cijene za boravak u određenom smještajnom objektu. Međutim, te cijene, koje određuje Dobavljač, mogu podrazumijevati određena ograničenja i uvjete u pogledu, na primjer, bez otkazivanja rezervacije ili mogućnosti povrata novca. Molimo vas da prije rezervacije pažljivo provjerite uvjete i informacije o proizvodu, usluzi i rezervaciji.

4.3.
Pretvarač valuta koristi se isključivo u informativne svrhe i na njega se ne treba oslanjati u smislu preciznosti i aktualnosti. Stvarne cijene mogu varirati, osim u slučaju vršenja plaćanja putem naše Platforme.

4.4.
Očigledne greške i neispravne informacije (uključujući i greške u tisku) nisu namjerne niti obvezujuće. Sve su posebne ponude i promotivne akcije označene kao takve.

 

Članak 5.
Privatnost i kolačići


5.1.
CAMPSLINE.COM poštuje vašu privatnost. Molimo pročitajte našu izjavu o zaštiti privatnosti i kolačićima za više informacija.

 

Članak 6.
Pojam „Besplatno“


6.1.
Naša je usluga za Korisnika besplatna obzirom da Vam mi nećemo naplatiti svoje usluge niti dodati troškove (rezervacije) na cijenu.

6.2.
Kod rezerviranja Dobavljači plaćaju CAMPSLINE.COM-u proviziju (koja čini manji iznos cijene proizvoda) nakon što krajnji korisnik iskoristi uslugu ili proizvod Dobavljača ili nakon što gost boravi i plati boravak smještajnom objektu, a u slučaju da Korisnik plaćanje izvrši putem Platforme, tada će CAMPSLINE.COM svoju proviziju naplatiti Dobavljaču nakon isteka roka od 14 dana, koji rok počinje teći trenutkom sklapanja ugovora o prodaji proizvoda i/ili usluge.


Članak 7.
Kreditna kartica ili bankovna doznaka


7.1.
Ukoliko je dostupno i primjenjivo, pojedini Dobavljači nude mogućnost plaćanja rezervacije (cjelokupno ili djelomično i ovisno o tome što je propisano u uvjetima plaćanja smještajnog objekta) izravno Dobavljaču tijekom postupka rezervacije putem sigurne online uplate (u skladu s ponudom i podrškom banke). Za određene proizvode i usluge CAMPSLINE.COM posreduje (putem trećih tvrtki za obradu plaćanja) u naplati tog proizvoda ili usluge (usluga naplate) za i u ime Dobavljača. Uplata se obrađuje na siguran način s vaše kreditne/debitne kartice ili s bankovnog računa na bankovni račun Dobavljača putem obrađivača platne transakcije. Svako plaćanje u kojem smo posredovali za i u ime Dobavljača te smo mu transferirali uplatu, u svakom će slučaju predstavljati vašu uplatu (dijela) iznosa rezervacije relevantnog proizvoda i/ili usluge u plaćanju takvih (djelomičnih) dospjelih cijena i za takve uplate u pravilu ne možete tražiti povrat novca.

7.2.
Pojedine proizvode i/ili usluge CAMPSLINE.COM će samostalno prodavati. Za takve proizvode i/ili usluge, CAMPLINE.COM će Korisniku koji ih plati, u posebnom elektroničkom ugovoru jasno naznačiti njegova prava i obaveze u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača te drugim relevantnim zakonskim odredbama.

7.3.
Za određene (bez povrata novca) cijene ili posebne ponude, molimo imajte na umu da Dobavljači mogu zahtijevati plaćanje unaprijed putem mrežnog transfera (ako je dostupan) ili putem kreditne kartice te se vaša kreditna kartica može predautorizirati ili teretiti (ponekad bez mogućnosti povratka novca) nakon napravljene rezervacije. Molimo vas da prije rezervacije pažljivo provjerite informacije i uvjete (rezervacije) proizvoda ili usluge. CAMPSLINE.COM ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvo (odobreno, (navodno) neodobreno ili pogrešno) terećenje koje izvrši Dobavljač i nećete moći tražiti povrat novca ni za jedan iznos ili odobreno terećenje koje izvrši Dobavljač (uključujući terećenje u slučaju plaćanja unaprijed, nedolaska gosta ili troškova otkazivanja) vaše kreditne kartice.

7.4.
U slučaju da treće osobe zloupotrijebe ili neovlašteno koriste vašu kreditnu karticu, većina će banaka snositi rizik i pokriti sve troškove koji proizlaze iz takve zloupotrebe ili neovlaštenog korištenja, što ponekad podrazumijeva naplatu (obično u iznosu od 50 EUR (ili odgovarajućeg iznosa u vašoj lokalnoj valuti)). Važno je da u svrhu isplate odštete ovu zloupotrebu svakako prijavite izdavaču kreditne kartice (u skladu s njihovim pravilima i postupkom) i odmah nas obavijestite porukom e-pošte. ([email protected]). Molimo vas da u polju predmeta poruke navedete "zloupotreba kreditne kartice" i predočite nam dokaze o naplaćenoj naknadi (npr. pravila izdavača kreditne kartice). Ova odšteta vrijedi samo ako je rezervacija putem kreditne kartice ostvarena putem sigurnog servera CAMPSLINE.COM-a, a neovlašteno je korištenje vaše kreditne kartice rezultat uobičajenog funkcioniranja naše stranice ili našeg nemara, a nije nastalo vašom krivicom tijekom korištenja sigurnog servera.

 

Članak 8.
Plaćanje unaprijed, otkazivanje, nedolazak i korisne informacije


8.1.
Izvršenom rezervacijom prihvaćate na uobičajen način objavljena pravila Dobavljača vezana za otkazivanje rezervacije i nedolazak, kao i sve dodatne uvjete (pružanja usluge) Dobavljača koji se mogu odnositi na vašu rezervaciju ili biti primijenjeni tijekom vašeg boravka ili posjeta (uključujući korisne informacije Dobavljača dostupne na našoj Platformi i relevantna kućna pravila Dobavljača), uključujući usluge i/ili proizvode koje Dobavljač nudi (uvjeti i odredbe pružanja usluga relevantnog smještajnog objekta mogu se dobiti od samog objekta). Opća pravila vezana za otkazivanje rezervacije i nedolazak u određeni smještajni objekt na raspolaganju su vam putem naše Platforme, na internet stranici Dobavljača, tijekom rezervacije i u poruci e-pošte s potvrdom rezervacije. Molimo, imajte na umu da za određene cijene i posebne ponude ne postoji mogućnost otkazivanja rezervacije ili izmjene. Dobavljač vam može naplatiti troškove boravišne pristojbe koji se primjenjuju čak i u slučaju nedolaska ili otkazivanja uz troškove. Molimo vas da prije rezervacije pažljivo provjerite informacije i uvjete (rezervacije) proizvoda ili usluge. Imajte na umu da se rezervacija koja zahtijeva uplatu pologa ili plaćanje unaprijed (cjelokupnog ili djelomičnog iznosa) može otkazati (bez prethodne obavijesti ili upozorenja) ukoliko se relevantni (preostali) iznos(i) ne mogu u cijelosti naplatiti na relevantni predviđeni dan uplate u skladu s relevantnim uvjetima plaćanja Dobavljača i pojedine rezervacije ili samog društva CAMPSLINE.COM. Pravila o otkazivanju i plaćanju unaprijed mogu se razlikovati za različite smještajne jedinice i Dobavljače. Molimo, pažljivo pročitajte korisne informacije (ispod vrsta jedinica ili pri dnu svake internetske stranice Dobavljača) i važne informacije na svojoj potvrdi rezervacije jer Dobavljač možda primjenjuje dodatna pravila (npr. u vezi s dobnim ograničenjima, depozitom u slučaju štete, otkazivanjima/dodacima za grupne rezervacije, pomoćnim ležajevima/doručkom uz nadoplatu, ljubimcima/prihvaćanjem kartica). Kašnjenje uplata, pogrešni podaci bankovnog računa, debitne ili kreditne kartice, nevažeće kreditne/debitne kartice ili nedovoljna sredstva vaš su rizik i odgovornost i ne ostvarujete pravo na naknadu bilo kojeg (nepovratnog) unaprijed uplaćenog iznosa, osim ako Dobavljač ne pristane na drukčije uvjete ili drukčije utvrdi u okviru svojih pravila o plaćanju (unaprijed) ili pravilima o otkazivanju.

8.2.
Ako želite pregledati, izmijeniti (pri čemu se pod izmjenom podrazumijeva isključivo izmjena osobnih podataka, a ne podrazumijeva izmjena smještajnog objekta, datum dolaska i odlaska, dodataka i sl.) ili otkazati rezervaciju, upute za to možete pronaći u poruci e-pošte s potvrdom rezervacije ili potvrde plaćanja. Imajte na umu da vam može biti naplaćena naknada za otkazivanje u skladu s pravilima smještajnog objekta vezanim uz otkazivanje rezervacije, plaćanje (unaprijed) i nedolazak ili da nećete imati pravo na povrat bilo kojeg (unaprijed) uplaćenog iznosa. Predlažemo vam da prije rezervacije pažljivo pročitate pravila smještajnog objekta vezana uz otkazivanje, plaćanje (unaprijed) rezervacije i nedolazak. Također, imajte na umu da izvršite sve daljnje uplate u skladu sa zahtjevima relevantne rezervacije.

8.3.
Dogodi li se da kasnite s dolaskom na dan prijave ili dolazite tek sljedeći dan, svakako o tome (na vrijeme) obavijestite Dobavljača kako bi znao kada vas može očekivati i kako biste izbjegli otkazivanje rezervirane jedinice ili naplaćivanje troškova za nedolazak. Ukoliko je potrebno, naša služba za korisnike može vam pomoći da obavijestite Dobavljača. CAMPSLINE.COM ne prihvaća i ne snosi nikakvu odgovornost za vaše kašnjenje ili ukoliko vam Dobavljač naplati troškove otkazivanja ili nedolaska.

 

Članak 9.
(Daljnja) prepiska i komunikacija


9.1.
U trenu kada Korisnik izvrši rezervaciju i/ili plaćanje, pristaje primiti (i) poruku e-pošte koju možemo poslati neposredno prije dolaska na e-mail adresu koje je Korisnik naveo prilikom rezervacije ili kupnje te koja sadrži podatke o odredištu te određene druge podatke i ponude (uključujući i ponude od treće strane pod uvjetom da ste odabrali ovu mogućnost) vezane za rezervaciju Korisnika i odredište, kao i (ii) poruku e-pošte koju možemo poslati netom nakon boravka u smještajnom objektu, a kojom pozivamo Korisnika da ispuni formular za recenziju. Molimo pogledajte našu Izjavu o zaštiti privatnosti i kolačićima za više informacija o tome kako vas možemo kontaktirati.

9.2.
CAMPSLINE.COM ne snosi i ne priznaje bilo kakvu odgovornost za bilo koju komunikaciju s Dobavljačem na ili putem svoje platforme. Ne mogu se izvoditi nikakva prava iz zahtjeva prema Dobavljaču ili iz komunikacije s Dobavljačem ili iz (bilo kojeg oblika) potvrde primitka bilo kakve komunikacije ili zahtjeva. CAMPSLINE.COM ne može jamčiti da će Dobavljač (na vrijeme) primiti/pročitati, ispuniti, izvršiti ili prihvatiti bilo koji zahtjev ili komunikaciju.

9.3.
Kako bi se valjano dovršila i osigurala vaša rezervacija, morate koristiti svoju točnu adresu e-pošte. Ne priznajemo i ne snosimo nikakvu odgovornost (i nismo obvezni provjeriti) bilo kakve pogrešne ili netočno napisane adrese e-pošte te pogrešne ili netočno napisane brojeve telefona, mobitela ili kreditnih kartica.

9.4.
Bilo kakve pritužbe ili prigovori o CAMPSLINE.COM-u ili Uslugama trebaju se pravovremeno poslati, odnosno u roku od 30 dana od dana korištenja proizvoda ili usluge (npr. datuma odjave). Pritužbe i prigovori poslani nakon perioda od 30 dana smatrati će se nepravodobno podneseni slijedom čega mogu biti odbačeni, a njihov nositelj u tom slučaju gubi pravo na bilo kakvu naknadu.

9.5.
Budući da se cijene i raspoloživost konstantno ažuriraju i izmjenjuju, preporučujemo da napravite snimku zaslona kad god radite rezervaciju kako biste to mogli priložiti u svoju korist (po potrebi).


Članak 10.
Rang smještajnih objekata, Program prioritetnih partnera, broj zvjezdica i recenzije gostiju


10.1.
Zadana postavka rangiranja Dobavljača na našoj Platformi glasi 'Preporučeni' (ili bilo koji sličan naziv) ("Dodijeljen rang"). Jedna od pogodnosti koje nudimo je i mogućnost drukčije klasifikacije Dobavljača. Molimo, imajte na umu da se "Dodijeljen rang" dodjeljuje putem potpuno automatiziranog sustava (algoritama) te se temelji na višestrukim kriterijima koji ne uključuju samo popularnost Dobavljača među našim posjetiteljima, nego i prošle aktivnosti povezane sa Službom za korisnike te određene podatke vezane za rezervacije (broj rezervacija, otkazivanja, stopa konverzije, itd.). Plaćanje računa na vrijeme te postotak provizije Dobavljača također su uključeni u algoritam, no ovo su samo dva (ali ne dva odlučujuća) od nekoliko faktora u "Dodijeljenom rangu".

10.2.
U određenim gradovima i regijama, CAMPSLINE.COM nudi opciju sudjelovanja u Programu prioritetnih partnera omogućujući pojedinim Dobavljačima koji ispunjavaju određene uvjete da se prikazuju pri vrhu rezultata kao "Preporučeni" u odgovarajućem odredištu (gradu/regiji). Tim se Dobavljačima dodaje oznaka 'TOP', a oni zauzvrat plaćaju veći iznos provizije. U Programu mogu sudjelovati isključivo Dobavljači koji ispunjavaju (i zadrže) određene uvjete.

10.3.
Ispunjena recenzija može (a) biti učitana na našu Platformu s podacima Dobavljača u pitanju samo u svrhu informiranja (budućih) korisnika o vašem mišljenju o razini usluge i kvalitete Dobavljača te (b) biti korištena i objavljena (dijelom ili u potpunosti) od strane društva CAMPSLINE.COM s pravom korištenja (npr. u marketinške svrhe, svrhu oglašavanja ili poboljšanja usluge tvrtke) na našoj Platformi ili na sličnim platformama društvenih mreža, u newsletteru, posebnim promidžbama, aplikacijama ili putem drugih kanala kojima je CAMPSLINE.COM domaćin te koje posjeduje, nadzire, koristi ili s istima surađuje. Zadržavamo pravo prilagođavanja, odbijanja ili brisanja recenzije u našem posjedu. Recenzije gostiju treba smatrati anketom koja ne uključuje nikakve (daljnje komercijalne) ponude, pozive ili poticaje ni na što.

 

Članak 11.
Izjava o odricanju od odgovornosti


11.1.
U skladu s ograničenjima navedenim u ovim uvjetima i odredbama i u skladu sa zakonom, mi ćemo biti materijalno odgovorni samo za izravne štete koje ste pretrpjeli ili za koje ste platili uslijed našeg neispunjavanja obaveza vezanih za naše usluge, u visini ukupnog iznosa cjelokupne vaše rezervacije ili kupovine navedenoga u poruci e-pošte s potvrdom rezervacije ili kupovine (bilo za jedan slučaj ili niz povezanih slučaja).

11.2.
U skladu sa zakonom, ni mi ni naši radnici, direktori, predstavnici, filijale, partnerske tvrtke (kompanije), distributeri, distribucijski partneri, licencirani predstavnici, agenti ili druge osobe koje sudjeluju u stvaranju, sponzoriranju, promoviranju ili koja na drugi način čine stranicu i njezin sadržaj dostupnim, nisu materijalno odgovorni za (i) kaznene, posebne, indirektne ili posljedične štete ili gubitke, gubitak proizvodnje, gubitak dobiti, gubitak prihoda, gubitak ugovora, štetu ili gubitak ugleda ili reputacije, gubitak prava na odštetu, (ii) netočnost (opisnih) informacija (uključujući cijene, raspoloživost i rejting) o Dobavljačima prikazanim na našoj Platformi, (iii) usluge obavljene ili proizvode ponuđene od strane Dobavljača ili drugih poslovnih partnera, (iv) bilo kakve (direktne, indirektne, posljedične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpjeli ili platili u skladu s, uslijed i u vezi s korištenjem, nemogućnošću korištenja ili kašnjenja naše Platforme, ili (v) za bilo kakvu (osobnu) povredu, smrt, oštećenje imovine ili druge (direktne, indirektne, posebne, posljedične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpjeli ili platili, bilo to uslijed (zakonskih) akata, grešaka, kršenja, (grubog) nehaja, kvalificirane krivnje, skrivanja informacija, nečinjenja, lažnog predstavljanja, krivičnog djela ili prekršaja od strane objekta ili koje se u (cijelosti ili djelomično) mogu pripisati Dobavljaču ili bilo kojem drugom našem poslovnom partneru (uključujući bilo kojeg radnika, direktora, službenika, agenta, predstavnika ili partnera) čiji se proizvodi ili usluge (izravno ili neizravno) stavljaju na raspolaganje, nude ili promoviraju na našoj stranici ili putem naše Platforme, uključujući i bilo kakvo (djelomično) otkazivanje, preklapanje rezervacija, štrajk, višu silu ili bilo koji drugi događaj van naše kontrole.

11.3.
Neovisno o tome naplaćuje li vam (ili vam je već naplatio) Dobavljač jedinicu, proizvod ili uslugu, ili posredujemo pri plaćanju iznosa (za jedinicu/rezervaciju) ili vršite kupovinu putem nas, upoznati ste i suglasni s time da je Dobavljač u svakom trenutku odgovoran za ubiranje, prikupljanje, doznaku i plaćanje primjenjivih poreza na ukupnu cijenu (jedinice/rezervacije) odgovornim poreznim vlastima. CAMPSLINE.COM nije odgovoran za doznaku, ubiranje, prikupljanje ili plaćanje relevantnih poreza na ukupnu cijenu (jedinice/rezervacije) odgovornim poreznim vlastima, izuzev za one usluge ili proizvode koje direktno kupite od CAMPSLINE.COM.

11.4.
Dodavanjem fotografija/slika na naš sustav (primjerice kao dodatak recenziji) potvrđujete, jamčite i suglasni ste s time da posjedujete autorska prava na fotografije/slike i suglasni ste s time da CAMPSLINE.COM može koristiti dodane fotografije/slike na svojoj (mobilnoj) internetskoj stranici i aplikaciji, kao i u (online/offline) promotivnim materijalima i publikacijama na način koji CAMPSLINE.COM prema vlastitom nahođenju smatra primjerenim. Dajete CAMPSLINE.COM-u neekskluzivno, globalno, neopozivo, bezuvjetno i neograničeno pravo na korištenje, reprodukciju, prikaz, davanje na reprodukciju, distribuciju, sublicenciranje, komunikaciju i ustupanje fotografija/slika prema vlastitom nahođenju CAMPSLINE.COM-a. Dodavanjem ovih fotografija/slika osoba koja dodaje fotografiju(e) prihvaća potpunu pravnu i moralnu odgovornost za sve pravne zahtjeve trećih strana (uključujući, ali se ne ograničavajući na, vlasnike smještajnih objekata) koji proizlaze iz CAMPSLINE.COM-ovog objavljivanja i korištenja tih fotografija/slika. CAMPSLINE.COM nije vlasnik i ne preporučuje fotografije/slike koje su dodane. Vjerodostojnost, valjanost i pravo na korištenje svih fotografija /slika posjeduje osoba koja dodaje fotografiju i nije odgovornost CAMPSLINE.COM-a. CAMPSLINE.COM se odriče bilo kakvih odgovornosti i obveza povezanih s dodanim fotografijama. Osoba koja je dodala fotografiju jamči da fotografije/slike ne sadrže viruse, trojanski softver ili zaražene datoteke te da ne sadrže pornografski, ilegalan, neprimjeren, uvredljiv, nedozvoljen ili neprikladan materijal te da ne krše prava (prava intelektualnog vlasništva, autorska prava ili prava na privatnost) trećih strana. Svaka fotografija/slika koja ne ispunjava navedene kriterije neće biti objavljena i/ili CAMPSLINE.COM istu može ukloniti/izbrisati u svakom trenutku i bez prethodne najave.

 

Članak 12.
Prava intelektualnog vlasništva


12.1.
Ako nije drugačije naznačeno, softver neophodan za obavljanje naših usluga ili koji je na raspolaganju ili se koristi na našoj Platformi i prava intelektualnog vlasništva (uključujući autorska prava) koja se odnose na sadržaj i informacije i materijal na našoj Platformi u vlasništvu su društva CAMPSLINE.COM, njezinih Dobavljača i ugovornih partnera.

12.2.
CAMPSLINE.COM zadržava potpuno vlasništvo nad svim pravima intelektualnog vlasništva (izgleda i koncepta (uključujući infrastrukturu)) Platforme na kojoj se pruža usluga (uključujući recenzije gostiju i prevedeni sadržaj), nitko nema pravo kopirati, preuzimati, dodavati hiperveze na stranicu, promovirati, objavljivati, plasirati na tržište, integrirati, kombinirati ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj (uključujući prijevode i recenzije gostiju) ili naš brand bez izričite pismene dozvole. U slučaju da (djelomično ili u cijelosti) koristite ili kombinirate naš (prevedeni) sadržaj (uključujući recenzije gostiju) ili imate udio u pravima intelektualnog vlasništva na Platformi ili (prevedenom) sadržaju ili recenzijama gostiju, prihvaćanjem ovih Općih uvjeta dodjeljujete, prenosite i prebacujete sva prava intelektualnog vlasništva CAMPSLINE.COM-u. Bilo kakvo nezakonito korištenje ili bilo koja od gore navedenih radnji ili postupaka predstavljaju kršenje naših prava intelektualnog vlasništva (uključujući autorska prava i prava pristupa podacima).


Članak 13.
Razno


13.1
U okviru zakonskih odredbi, ovi uvjeti i odredbe, kao i pružanje naših usluga, podliježu zakonima Republike Hrvatske te EU Direktivama. U slučaju bilo kakvog spora koji proizađe iz ovih Općih uvjeta nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu, Republika Hrvatska.

13.2.
Originalna hrvatska verzija ovih Općih uvjeta prevedena je na druge jezike. Prevedena je verzija samo neslužbeni prijevod i iz nje ne proizlaze nikakva prava. U slučaju spora oko sadržaja ili tumačenja ovih Općih uvjeta ili nedosljednosti i neslaganja između hrvatske i bilo koje druge verzije ovih uvjeta i odredbi, hrvatska verzija se primjenjuje u skladu sa zakonom i konačna je. Hrvatska verzija je na raspolaganju na našoj Platformi (ako odaberete hrvatski jezik) ili će vam biti poslana na pismeni zahtjev.

13.3.
Ako je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta sada ili ubuduće bude proglašena ništetna, nevažeća, neprimjenjiva ili neobvezujuća, i dalje će važiti sve ostale odredbe. U tom slučaju, takva nevažeća odredba i dalje će biti primjenjiva u onoj mjeri koja je u skladu s pozitivnim pravnim propisima, a vi na isto pristajete prilikom vašeg korištenja Platforme.